Company History
Investment Strategy Principals Investments Downloads Contact Us Home

 • HKK Partners is a Central European based Private Equity Investor with operations in Bratislava, Vienna and Ljubljana.
  HKK Partners je private equity investor pôsobiaci v strednej Európe, so zastúpeniami v Bratislave, Viedni a v Ljubljane


 • investuje predov?etkým v Rakúsku a krajinách strednej Európy.

 • vlastníkmi HKK Partners sú Juraj Koman a Roland Haas, ktorí v spoločnosti pôsobia ako managing partneri.

   
    •  

   

   

   

   
     
  Send E-Mail Home